Home / โดจินแนวนักเรียน / ความลับแปลกๆ Strange Love

ความลับแปลกๆ Strange Love

เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ที่ตึกร้างแห่งหนึ่งพวกคนที่อยู่ตรงนั้นคือคนที่เข้ามาสำรวจพื้นที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เอง ถ้าคิดไม่ผิดนี้ต้องเป็นของอย่างว่าแน่เลย เป็นสมบัติล้ำค่า อ้าวเฮ้ยมาคนมาเปิดอ่านไปแล้ว