Home / โดจินแนวนักเรียน / มิอาจห้ามใจรัก BARRIER FREE

มิอาจห้ามใจรัก BARRIER FREE

ซึคิโนะ อิโนอุเอะเป็นเพื่อนบ้านของผมตั้งแต่ยังเล็กๆเธอเป็นคนที่นิสัยดีมาก ถึงเธอจะตัวเล็กแต่เธอก็ค่อนข้างฮอตและไฮเปอร์สุดๆ ยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยมีเพื่อนที่โรงเรียนเธอก็มาปลุกผมทุกๆเช้า (ความฝันของชายทั้งโลก)