Home / โดจินแนวนักเรียน / เสียงที่ตราตรึงอยู่ในใจ

เสียงที่ตราตรึงอยู่ในใจ

อาจารย์ทาคาโนะเรียกฮิโรซากิมาพบที่ห้องแนะแนว เป็นเพราะเสียงประกาศที่ตราตรึงใจของเขานั้นทำให้อาจารย์ทาคาโนะเสียวซ่านไปทั่วทั้งตัว วันนี้ล่ะฮิโรซากิจะต้องตกเป็นของเธอให้ได้